FANDOM


WormHoleModU15 NovaAbility3
ENERGY
75
KEY
3
Worm Hole
Tạo một cái lỗ sâu không gian giúp di chuyển tức thời.
Sức mạnh:1 / 2 / 3 / 4 (Lỗ sâu)
1 / 2 / 3 / 4 (Lần sử dụng)
Thời gian:10 / 12 / 14 / 16 s
Khoảng cách:50 m

 • Nova tạo một cái lỗ sâu với lối vào ở ngay trước mặt nàng và đầu ra ở cách đó 50 m, lấy hồng tâm làm vị trí của đầu ra. Chỉ có thể tạo 1 / 2 / 3 / 4 lỗ sâu cùng lúc. Một lỗ sâu không gian sẽ tồn tại trong 10 / 12 / 14 / 16 giây và biến mất sau 1 / 2 / 3 / 4 lần sử dụng.
  • Số lỗ sâu tồn tại cùng lúc và số lần sử dụng không bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Thời gian tồn tại có bị ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Tầm xa có ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Khi tạo thêm 1 lỗ sâu sau khi đạt đến số lỗ sâu tối đa, cái cũ nhất sẽ tự biến mất.
 • Cả đồng minh và kẻ địch có thể đi qua lỗ sâu.
  • 1 lỗ sâu có lối vào "đè lên" đồng minh hay kẻ địch sẽ làm cho họ dịch chuyển tức thời như khi đi qua
  • Tuy vậy làm thế với người chơi sử dụng một số kĩ năng như Peacemaker của Mesa sẽ không làm họ dịch chuyển.
 • Đạn đạo sẽ không bị chặn hoặc chuyển hướng bởi lỗ sâu.
 • Kĩ năng này là hành động 1 tay và sẽ không làm gián đoạn hành động như nạp đạn, Charge, hay bắn.

EscapeVelocity
Bài viết chính: Escape Velocity

Escape Velocity là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Worm Hole của Nova; giúp Nova và các đồng minh tăng tốc độ di chuyển sau khi dịch chuyển qua Worm Hole.

Stats

Cấp độ Tốc độ di chuyển Thời gian Hao phí Conclave
0 30% 4s 6 C5
1 35% 5s 7 C5
2 40% 6s 8 C8
3 50% 7s 9 C10

 • Lỗ sâu không gian được tạo ra bởi "vật thể" xung quanh chân Nova tới hồng tâm.
 • Lỗ sâu không gian có khoảng cách rất xa; cực kì hữu dụng khi muốn di chuyển nhanh tới một mục tiêu hay đến chỗ đồng đội trước khi họ chết.

Maximization (Tối đa hóa) cho thấy chỉ số tối đa khi kết hợp các Mod của một kĩ năng.

 • Nếu Worm Hole được sử dụng trong Snow Globe và/hoặc đi qua Snow Globe, ta sẽ không thể đi vào lỗ sâu khong gian ấy
 • Khi dùng Worm Hole đằng sau một hàng rào nhảy qua được, rồi nhảy qua hàng rào vào lỗ sâu, nó sẽ đưa bạn trở về vị trí cũ.


 • Xem thêm

  Ad blocker interference detected!


  Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

  Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

  Vòng quanh Wikia

  Wikia ngẫu nhiên