FANDOM


WorldOnFireModU15.jpeg WorldOnFire.png
ENERGY
50
KEY
4
World On Fire
Nhấn chìm thế giới trong ngọn lửa hung tàn. Thiêu đốt theo thời gian.
Energy Drain: 3 s-1
Sức mạnh:250 / 300 / 350 / 400 (sát thương)
10% / 20% / 25% / 35% (tỷ lệ gây bỏng)
Thời gian:N/A
Khoảng cách:7 / 10 / 12 / 15 m

 • Ember đốt cháy môi trường, đâp tay mạnh lên mặt đất gây 250/ 300/ 350/ 400 sát thương Heat b.png Heat tới tối đa 5 kẻ thù trong bán kính 7/ 10/ 12/ 15 mét. Sau đó một chuỗi các vụ nổ sẽ được kích hoạt, gây 250/ 300/ 350/ 400 sát thương Heat b.png Heat mỗi giây đến kẻ thù trong cùng một phạm vi. Tất cả sát thương đều có 10%/ 20%/ 25%/ 35% tỷ lệ gây hiệu ứng bỏng và các vụ nổ xảy ra với tốc độ 2 tới 4.5 mỗi giây.
  • Sát thương và cơ hội hiệu ứng ảnh hưởng Power Strength.
  • Tỷ lệ gây bỏng của Heat b.png Heat mang 50% của sát thương cơ bản mỗi giây. Số lần gây sát thương là 7 lần mỗi 6 giây. Kẻ thù bị cháy sẽ bị rối loạn tinh thần trong một khoảng thời gian ngắn.
  • World on Fire sẽ ưu tiên tấn công những kẻ thù nào đe dọa gần nhất, ví dụ như kẻ thù cận chiến.
  • Các vụ nổ sẽ vẫn tiếp tục tấn công kẻ thù miễn chúng nằm trong phạm vi ảnh hưởng.
  • Các vụ nổ sẽ không xảy ra cùng một lúc trừ vụ nổ đầu tiên sau khi kích hoạt.
 • Khu vực ảnh hưởng dựa trên thời gian tồn tại của Ember.
 • World on Fire sử dụng 3 năng lượng mỗi giây và tiếp tục duy trì miễn Ember còn năng lượng, World on Fire sẽ kết thúc khi Ember hết năng lượng hay tắt kích hoạt; người chởi có thể kích hoạt lại bằng nút kỹ năng (mặc định 4)
 • World of Fire gây sát thương tất cả các mục tiêu bao gồm các cạm bẫy như Void Laser TrapsVoid Death Orbs.
 • Có thể kích hoạt và sử dụng khi đang trượt và ở trên không
 • World on Fire vẫn tiếp tục duy trì khi ngay cả khi sử dụng Focus Ability.(Đã kiểm tra với Zenurik/Vazarin, cần xác nhận từ các trường học khác.)
 • Hiệu ứng thị giác (các mảnh vụn) của World on Fire sẽ xuất hiện vàng khi được cast bởi Ember Prime.

Firequake.png
Bài viết chính: Firequake

Firequake là một Warframe Augment Mod dùng cho Ember, khi trang bị kẻ địch bị dính skill World on Fire sẽ bị quật ngã.

Thông số

Rank Khả năng quật ngã Hao tốn Conclave
0 50% 6 C5
1 65% 7 C5
2 80% 8 C8
3 100% 9 C10

Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration giảm năng lượng duy trì mỗi giây xuống ~1.064 năng lượng.
  • Giảm tầm dùng kỹ năng xuống 5.1 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng luộng mỗi lần sử dụng xuống 12.5 năng lượng và năng lượng duy trì mỗi giây giảm xuống 0.75 năng lượng.
 • Maximized Power Range tăng tầm sử dụng kỹ năng lên 37.5 mét.
  • Giảm sát thương xuống 160 và tỷ lệ gây bỏng giảm xuống 14%.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương lên 1196 và tỷ lệ gây bỏng tăng lên 100%.
  • Tăng năng lượng mỗi lần kích hoạt lên 77.5 năng lượng và năng lượng duy trì mỗi giây tăng lên 5.25.
  • Lưu ý rằng: tỷ lệ gây hiệu ứng là chắc chắn xảy ra, sát thương thực sự gây ra là khoảng 1196 mỗi lần, và tăng lên 7 lần , mỗi lần là 598 sát thương trong 6 giây tiếp theo. Ta có tổng kết quả như sau:(1196 + (0.5 × 1196 × 7)) = (1196 × 0.5 × 9) = 5382 sát thương khi tỷ lệ gây hiệu ứng và sát thương trực tiếp đồng thời duy trì..

See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên