FANDOM


Warm Coat là một Exilus mod tăng khả năng kháng độ lạnh môi trường của Shield người chơi.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm Mod Conclave
0 +3% 6 C1
1 +6% 7 C1
2 +9% 8 C1
3 +12% 9 C1

Lưu ý

  • Mod này khác với Insulation là nó giảm mức shield bị mất trong map có môi trường lạnh chứ không giảm mức tổn thương như Insulation.
    • Warm Coat không kháng được số shield bị mất dần trong các map Corpus Ice Planet.

Bộ sưu tập


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên