FANDOM


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
OD Assassinate Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
OD Capture Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
OD Defense Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
OD Exterminate Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
OD Sabotage Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
OD Survival Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Orokin Derelict Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Xem thêm


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên