FANDOM


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Acanth (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ascar (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Brugia (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Candiru (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cosis (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cyath (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Giardia (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Gnathos (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Histo (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Hymeno (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Isos (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ixodes (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Kala-azar (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Lepis (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Naeglar (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Nimus (Sur) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Oestrus (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Phalan (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Psoro (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ranova (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Saxis (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Solium (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Sparga (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Sporid (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Viver (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Xini (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Zabala (DS Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Akkad (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Eris Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

  • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên