FANDOM


Vile Precision là một Corrupted mod giảm độ giật và cùng với đó làm giảm cả tốc độ bắn các loại súng trường(Rifle) và cung(Bow).

Thông số

Rank Độ giật súng Tốc độ bắn Điểm Mod Conclave
0 -10% -6% 6 C1
1 -20% -12% 7 C1
2 -30% -18% 8 C1
3 -40% -24% 9 C2
4 -50% -30% 10 C2
5 -60% -36% 11 C3

Lưu ý

  • Mod có thể cộng dồn với StabilizerGun Glide để làm giảm độ giật của súng xuống 140%. Tất nhiên là độ giật không thể vượt quá 100% nên 40% còn lại sẽ không được tính.
  • Bởi vì mod làm giảm tốc độ bắn nên độ giật súng cũng không quan trọng lắm để mà giảm thêm.
  • Khuyên người chơi nên dùng với Grakata(prisma) để giảm tốc độ bắn rất cao của súng cùng với đó giảm cả độ giật cũng rất là cao. DPS(tổn thương trên giây) cũng sẽ bị giảm, nhưng mà súng bắn sẽ chính xác hơn nhiều và cũng tiết kiêm đạn hơn.
  • Không nên dùng mod với những vũ khí không có độ giật (vd: Ignis, Simulor(Synoid), ...).

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Stabilizer, mod thường chỉ làm giảm độ giật súng.
  • Gun Glide, một mod làm giảm cả độ giật và mức lan của đạn cho Rifle và Bow.Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên