FANDOM


Vigor là một Nightmare mod tăng cả 2 mức Shield Health của Warframe tính theo phần trăm chỉ số gốc của warframe đó.

Thông số

Rank Shield Health Điểm Mod Conclave
0 +20% +20% 6 C8
1 +40% +40% 7 C8
2 +60% +60% 8 C11
3 +80% +80% 9 C14
4 +100% +100% 10 C17
5 +120% +120% 11 C20

Cách lấy

  • Từng là phần thưởng của Operation Arid Fear cho những người chơi lấy được 50 điểm hoặc hơn.
  • Hiện tại mod được lấy từ phần thưởng Nightmare Mode sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý

  • Khi mod mới được tạo ra có polarities là Naramon (Naramon Pol). Hiện tai vẫn chưa biết được vì sao bây giờ lại đổi thành Vazarin (Vazarin Pol) có thể do bug hoặc ý kiến người dùng phản hồi trái chiều.
  • Giống như 2 mod VitalityRedirection mod tăng phần trăm tính dựa theo health và shields gốc của Warframe khi ở rank 0.

Ngoài lề

Bộ sưu tập

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên