FANDOM


VexArmor VexArmorIcon
ENERGY
75
KEY
3
Vex Armor
Kỹ năng giúp Chroma tăng giáp khi mất shield và tăng sát thương khi mất máu.
Sức mạnh:2x / 2.5x / 3x / 3.5x (giáp gia tăng tối đa)
100% / 125% / 150% / 175% (sát thương gia tăng tối đa)
Thời gian:10 / 15 / 20 / 25 s
Khoảng cách:N/A

 • Chroma rơi vào trạng thái điên loạn, nhận Scorn- sự khinh bỉ khi mất shieldsFury-sự cuồng loạn khi mất Máu. Scorn giúp gia tăng 0.25% / 0.375% / 0.5% / 0.625% cho mỗi điểm shields bị mất và gia tăng Giáp của Chroma lên 200% / 250% / 300% / 350%. Fury thì gia tăng 1% / 1.25% / 1.5% / 1.75% cho mỗi điểm Máu bị mất và giúp Chroma gia tăng tối đa 100% / 125% / 150% / 175% sát thương vũ khí. Hiệu ứng này duy trì trong 10 / 15 / 20 / 25 giây.
  • Scorn, Fury, và % chuyển đổi ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Scorn là cấp số nhân ảnh hưởng tới tổng giáp của Chroma

(Ví dụ với Steel Fiber rank 10 và Intensify, Scorn sẽ tăng tổng giáp Chroma lên tối đa
350 × (1 + 1.1) × 3.5 × 1.3 = 3344.25 ở cấp độ 3)
. Scorn sẽ tăng SAU KHI tổng lượng giáp thêm vào đã tính, bao gồm cả giáp từ Cold b Cold của Elemental Ward.

   • Scorn sẽ hiện thị % từ 100% cho tới % cao nhất ngay bên cạnh Shield của Chroma trên HUD (Ví dụ, với Intensify, Scorn cấp 3 sẽ hiển thị

3.5 × 1.3 = 455%
% hiển thị này là % giáp đã được tăng cho Chroma.

  • Fury là dạng Nhân bảnkhi áp dụng với vũ khí Chroma đang sử dụng

(Ví dụ., với Intensify và một vũ khí gây 250 sát thương, Fury sẽ tăng tổng sát thương lên tối đa theo công thức:
250 × (1 + 1.75 × 1.3) = 818.75 at rank 3).

   • Fury được hiển thị từ 100% cho tới 100% + % sát thương tối đa ngay cạnh thanh Shield và Máu của Chroma

(ví dụ., với Intensify, Fury ở cấp 3 tăng tối đa sẽ được hiển thị theo công thúc:
1 + 1.75 × 1.3 = 327.5%
% hiển thị này là % sát thương gia tăng cho Chroma

  • Scorn và Fury sẽ có tác dụng mỗi khi máu và shield bị mất. cho tới khi chạm ngưỡng tối đa: mất 400 shield để nhận tối đa từ Scorn, và 100 máu để nhận tối đa từ Fury.
  • Scorn KHÔNG tính khi lượng Overshields bị mất.
  • Thời gian duy trì ảnh hưởng bởi Power Duration.
 • Vex Armor là dạng one-handed action. Nên ta có thể bắn, nhảy, và làm một số thứ mà không ảnh hưởng quá trình kích hoạt kỹ năng.
 • Vex Armor Không thể tái kích hoạt khi còn hiệu lực.
 • Thời gian cast kỹ năng tốn 0.75 giây.

VexingRetaliation
Bài viết chính: Vexing Retaliation

Vexing Retaliation là Mod PvE Warframe Augment Mod cho Chroma làm cho Vex Armor kích nổ một đợt sát thương diện rộng khi nhận được 150 sát thương và gây procs lên kẻ địch.

Thông số

Rank Phạm vi Cost Conclave
0 4.0m 6 C5
1 5.0m 7 C5
2 7.0m 8 C8
3 9.0m 9 C10

 • Sử dụng vũ khí như Ogris, Castanas, và Stug để tự gây sát thương cho chính mình để nhận Scorn và Fury khi kích hoạt Vex Armor.
 • Khuyến cáo dùng Vigor rank 4 trở lên để được nhận lượng buff tối đa từ Scorn và được hưởng thêm một chút Máu.

Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game

 • Maximized Power Duration tăng thời gian duy trì kỹ năng lên 70.5 giây.
  • Không có ảnh hưởng phụ.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng mỗi lần sử dụng xuống 18.75 năng lượng.
  • Giảm thời gian duy trì kỹ năng xuống 10 giây.
 • Maximized Power Range không có tác dụng.
  • Giảm phần trăm chuyển đổi giáp của Scorn xuống 0.1% và giáp tối đa chỉ còn nhân 1.4x lần, Giảm phần trăm chuyển đổi sát thương của Fury xuống 0.7% và sát thương gia tăng còn 70%.
 • Maximized Power Strength tăng phần trăm chuyển đổi giáp của Scorn lên 2.36625% và giáp tối đa gia tăng 10.465x lần, Tăng phần trăm chuyển đổi sát thương của Fury lên 5.2325% lần và sát thương gia tăng 523.25% lần.
  • Tăng năng lượng mỗi lần sử dụng lên 116.25 năng lượng.
  • Giảm thời gian duy trì kỹ năng còn 18.125 giây.


References


See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên