FANDOM


Venom DoseWarframe Augment Mod cho Saryn cho phép Spores cast lên đồng mình, tạm thời nhận được sát thương Toxin b.png Toxin lên tất cả các đòn tấn công.

Chỉ số

Rank Toxin Damage Duration Cost Conclave
0 50% 28 6 C5
1 65% 32 7 C5
2 80% 36 8 C8
3 100% 40 9 C10

Chỉ số

  • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ General của Steel Meridian hoặc Exalted của Red Veil với giá ReputationLargeBlack.png‍25,000.

Ghi chú

  • Sát thương cộng thêm áp dụng cho tất cả sức mạnh Warframe và vũ khí.
  • Như các augment boost sát thương nguyên tố khác, có thể dung nhập với các augment có khả năng gây sát thương như Fireball Frenzy. (ví dụ: Nếu cast Venom Dose (Toxin b.png Toxin) và Fireball Frenzy (Heat b.png Heat) lên người chơi, sát thương cuối cùng sẽ là Gas b.png Gas).
  • Giống như các augment boost sát thương nguyên tố khác, nó có thể cast cast lên Companions, Specters, kẻ địch bị Mind Controlled , Shadows, Saryn's Molt, Loki's Decoy, các vũ khí Invasion Allies và bản sao được tạo từ Blade Storm.
SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên