FANDOM


Vampire Leech là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Energy Vampire của Trinity; chuyển đổi năng lượng dư thừa vào Shields, và thậm chí sẽ tăng vào Overshields.

Thông số

Cấp độ Hồi shield Hao phí Conclave
0 85% 6 C5
1 100% 7 C5
2 120% 8 C8
3 150% 9 C10


Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Partner của The Perrin Sequence, hoặc cấp độ Flawless của New Loka, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên