FANDOM


Panel TrinityWellOfLife
ENERGY
25
KEY
1
Well of Life
Tạo một giếng hồi phục trên một kẻ địch. Đồng đội được hồi lại máu khi gây sát thương vào kẻ địch đó.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:N/A
Khoảng cách:N/A

Trinity đánh dấu vào một mục tiêu trong phạm vi 100 mét, nâng mục tiêu lên không, tạo thành một vòng tròn xung quanh mục tiêu và hồi máu cho đồng đội khi đồng đội tấn công vào mục tiêu. 30%/35%/40%/45% (lifesteal) sát thương đồng đội tấn công vào mục tiêu sẽ chuyển đổi tối đa 150/250/350/340 máu. Mục tiêu sẽ đươc đánh dấu và bất động trong vòng 7/9/10/12 giây.

 • Lifesteal và lượng máu tối đa ảnh hưởng bởi Power Strength.
 • Thời gian tồn tại ảnh hưởng bởi Power Duration.
 • Phạm vi ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Khi bị đánh dấu, mục tiêu sẽ được hồi máu tạm thời, nhân lên gấp 10. Khiên năng lượng sẽ không được hồi phục hay nhân lên. Nếu mục tiêu không bị giết trước khi well of life hết hạn, máu của mục tiêu sẽ trở về lúcc ban đầu trước khi sử dụng well of life.
 • Well of life sẽ hết thời gian sớm hơn nếu như lượng máu tối đa của mục tiêu bị hút hết.

Một khi sử dụng, well of life có tác dụng lên trinity, tennocompanions.

Mục tiêu đánh dấu sẽ phát sang một màu xanh lá.

Thời gian kích hoạt là 1 giây.

Không thể kích hoạt lại khi well of life đang sử dụng.

Panel TrinityEnergyVampire
ENERGY
50
KEY
2
Energy Vampire
Đồng đội được hồi lại Năng lượng theo thời gian khi đứng gần một kẻ địch bị đánh dấu bởi Energy Vampire.
Sức mạnh:15 / 17 / 20 / 25 (năng lượng phục hồi)

6.25% (phần trăm sát thương)

Thời gian:N/A
Khoảng cách:N/A

-Trinity đánh dấu một mục tiêu trong vòng 100 mét, khiến nó tỏa ra 4 vòng energy trong vòng 5/6/7/9 giây. Mỗi vòng hồi phục 10/15/20/25 energy cho tenno trong phạm vi 15/17/20/25 mét, và mục tiêu bị choáng và mất 6.25% lượng máu còn lại bằng đòn kết liễu (Finishing damage)

 • Lượng máu hồi phục và phần trăm sát thương ảnh hưởng bời Power strength
 • Đòn kết liễu (Finishing damage) xuyên qua tất cả giáp và khiên năng lượng.
 • Phần trăm sát thương kết liễu được áp dụng lên phần máu còn lại hoặc ¼ lượng máu tối đa khi sử dụng Energy vampire. Tối thiều 5 đòn Finishing được sử dụng cho mỗi vòng năng lượng.
 • Thời gian tồn tại ảnh hưởng bởi Power duration.
 • Mỗi vòng sẽ tỏa ra vào mỗi ¼ thời gian tồn tại (tức thời gian tồn tại là 10 giây thì mỗi vòng sẽ tỏa ra vào mỗi 2.5 giây). Tuy nhiên, vòng đầu tiên phát ra ngay lập tức sau khi sẽ kích hoạt. Vì vậy, vòng cuối cùng sẽ không tỏa ra ở cuối thời gian tồn tại, nhưng ở ¼ cuối cùng của thời gian tồn tại trước khi thời gian tồn tại kết thúc.
 • Nếu như mục tiêu chết trước khi Energy Vampire còn tác dụng, toàn bộ lượng energy còn lại sẽ được giải phóng ngay lập tức.-

Ví dụ: Energy vampire hồi phục 100 energy trong vòng 9 giây. Nếu mục tiêu đang chịu tác dụng Energy vampire bị giết khi còn 6 giây, thì sẽ tạo 1 vòng lớn tỏa ra và hồi phục energy còn lại (100(6÷9)=66.67 energy).

 • Hiệu ứng choáng của mỗi vòng sẽ không ngăn cản tấn công của quái vật hạng nặng và không tác dụng lên Grineer rollers, corpus ospreys, hoặc những boss đề kháng hiệu ứng choáng.
 • Phạm vi kích hoạt và bán kính của mỗi vòng năng lượnng ảnh hưởng bởi power range.

Energy vampire không thể kích hoạt lên những mục tiêu nó không thể gây sát thương; điều này đặc biệt xảy ra những lúc không thể sát thương lên một số boss.

Người chơi sử dụng Absord, Exalted blade, hysteria, peacemaker, prowl, sound quake hay world of fire sẽ không nhận được energy từ energy vampire.

Mục tiêu bị đánh dấu sẽ phát ra màu xanh nước biển.

Thời gian kích hoạt là ~0.5 giây.

Hai trinity trở lên không thể kích hoạt energy vampire lên một mục tiêu cùng một lúc.

Không thể kích hoạt lại khi đang sử dụng.

Panel TrinityLink
ENERGY
75
KEY
3
Link
Chuyển hướng sát thương nhận vào bản thân sang một kẻ địch khác ở gần
Sức mạnh:N/A
Thời gian:N/A
Khoảng cách:N/A

-Trinity kết nối với kẻ thù gần đó trong thời gian 6/8/10/12 giây, giảm sát thường từ địch gây ra 50%/60%/70%/75% và đồng thời chuyển toàn bộ sát thương đó qua cho kẻ thù tấn công trinity. Trinity phản hồi sát thương và hiệu ứng cho tối đa 1/2/2/3 kẻ thù trong phạm vi 12/14/17/20 mét.

 • Giảm thiểu sát thương và số lượng kẻ thù bị ảnh hưởng không ảnh hưởng bởi Power Strength.
 • Lượng phản hồi sát thương kẻ thù nhận được sẽ tương đương với lượng sát thương kẻ thù sẽ nhận khi chúng tự sát thương lên chính nó. Lượng tự sát thương trinity tư gây ra lên bản than sẽ tương đương với lượng sát thương chuyển qua cho địch.
 • Trinity chỉ tăng lượng giảm sát thương, phản hồi hiệu ứng và khả năng đề kháng, bao gồm knockdown và choáng, khi trinity kết nối với địch. VÍ dụ, nếu trinity đi qua laser barrier, trinity sẽ đươc giảm sát thương và không bị knockdown nếu trinity kết nối với kẻ địch. Nếu không, trinty sẽ bị nhận toàn bộ sát thương của lazer và bị knockdown.
 • Khả năng đề kháng hiệu ứng sẽ không tác dụng với khả năng hút energy của Eximus hay khả năng khóa của Nauseous crawler. Hiệu ứng magnetic của ancient disruptors có thể đề kháng nhưng vẫn sẽ mất một lượng nhỏ energy mỗi đòn tấn công khi sát khí(aura) của chúng phát ra.
 • Thời gian tồn tại ảnh hưởng bởi Power Duration.
 • Phạm vi ảnh hưởng bởi Power Range.

Nếu trinity hết máu(bleedout) khi link còn hoạt động, trinty sẽ không đươc kết nối với bất kỳ quái vật nào.

Sát thương từ người chơi khác (friendly fire) sẽ không được phản hồi.

Không có tác dụng với stalker.

Dù link giảm sát thương từ Ancient Healers và corrupted ancients, link sẽ không gây đau lên chúng nhờ vào cách chúng hấp thụ sát thương từ đồng đội.

Trinity và những kẻ thù bị kết nối sẽ phát sang màu năng lượng của trinty.

Thời gian kích hoạt là ~ 0.5 giây.

Không thể kích hoạt khi đang sử dụng.

Panel TrinityBlessing
ENERGY
100
KEY
4
Blessing
Phục hồi Lá chắn và Máu cho tất cả đồng đội, đồng thời cung cấp thêm một lớp bảo vệ giảm sát thương nhận vào bằng tỉ lệ lớn nhất lượng máu bản thân hay đồng đội nhận được.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:N/A
Khoảng cách:N/A

-Trinity hồi phục 40%/50%/75%/80% máu và khiên năng lượng cho đồng đội trong phạm vi không giới hạn. Đồng đội sẽ được tăng khả năng chống sát thương trong 3/5/7/10 giây.

 • Lượng hồi phục máu và khiên năng lượng ảnh hưởng bởi Power Strength.
 • Thời gian tồn tại cho khả năng chống sát thương ảnh hưởng bởi Power duration.
 • khả năng chống sát thương dựa trên lượng máu thấp nhất của nguyên nhóm hoặc của companions khi kích hoạt. Nếu 90% (hoặc cao hơn) là con số cao nhất cho lượng máu bị mất của bất kỳ một đồng đội hay companions, trinity và đồng đội sẽ được tăng 90% khả năng chống sát thương.
 • Khả năng chống sát thương của blessing có thể hoạt động cùng với khả năng chống sát thương của link.

Ví dụ, 75% (hoặc 0.75) Khả năng chống sát thương của link và 50% ( hoặc 0.5 )Khả năng chống sát thương của blessing sẽ sản xuất ra: 1-(1-0.75)*(1-0.5)=87.5% Khả năng chống sát thương và sẽ tồn tại cho tới khi link hay blessing hết hoạt động.

 • Số Khả năng chống sát thương sẽ hiện thị trên UI khi kích hoạt.

Hiệu ứng của blessing sẽ áp dụng lên trinity, tenno, và companions.

Blessing không tăng đề kháng đối với các hiệu ứng như knockdown và choáng.

Cho dù trinity hết máu(bleedout) khi kích hoạt, lượng hồi phục máu và Khả năng chống sát thương sẽ vẫn được kích hoạt, và đồng đội có thể an toàn cứu trinity. Khả năng chống sát thương vẵn áp dụng lên trinity cho dù bị hêt máu (bleedout).

Khả năng chống sát thương không chống lại sát thương trong chế độ Vampire challenge của nightmare mode, nhưng blessing sẽ hồi phục máu cho bản thân và đồng đội (blessing giảm sát thương trong Nightmare trial).

Sau khi lượng oxygen hết trong Survival, blessing sẽ bổ sung máu cho bản thân và đồng đội cũng như tăng Khả năng chống sát thương. Tuy nhiên, máu và khiên năng lượng sẽ vẫn bị hút hết nhanh chóng và cuối cùng trinity và đồng đội sẽ còn 5 điểm máu. Sau khi khiên năng lượng bị hút hết, blessing sẽ không thể hồi phục khiên năng lượng được nữa, tương đồng với No Shields nightmare mode.

Có tác dụng với Grustrag three.

Không hồi phục hay tạo Overshields.

Không tác dụng lên các đối tượng bất động trong defense như cryopods và generators, nhưng có tác -dụng lên các đối tượng di động nhue tenno oparatives trong Sortie defense mison.

Khi kích hoạt, sóng điện năng lượng sẽ xuất hiện lên tất cả các nhân vật và companions, và sẽ có màu năng lượng của trinity.

Có thể kích hoạt trên không.

Thời gian kích hoạt là 0.5 giây.

Có thể kích hoạt lại khi đang sử dụng. Khả năng chống sát thương trước đó sẽ đè lên bởi cái mới.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên