FANDOM


The Perrin SequenceThe Perrin Sequence
5.png

Mỗi điểm danh vọng đạt được cho phe Arbiters of Hexis sẽ được cộng hoặc giảm đi theo tỉ lệ nhất định cho các Syndicates khác .

Thứ hạng

Hạng Danh hiệu Cống vật Thưởng và phạt
5 Partner (Bạn làm ăn) Mag Prime Helmet 500.000 Credits Truy cập được vào các Mod biến đổi sức mạnh dành riêng cho 1 số Warframe, Vũ khí và áo choàng riêng
4 Senior Executive (Điều hành trưởng) Scindo Prime Blade 200.000 Credits Truy cập được các loại Mod riêng cho vũ khí
3 Executive (Điều hành viên) Orokin Reactor 100.000 Credits Có thể nhận được Gear hồi Shield<Lớn> cho đồng đội
2 Senior Associate (Đối tác cao cấp) Forma 50.000 Credits Có thể nhận được gói 3 chìa khóa Void ngẫu nhiên
1 Associate (Đối tác ngắn hạn) 2 Detonite Ampule 30.000 Credits Có thể mua được đội thanh trừng của riêng Syndicate
0 Initiation (Người mới) 500 Polymer Bundle 10.000 Credits Được nhận Sigil của Syndicate đó
-- Neutral (Trung lập) Forma 50.000 Credits <không có>
-1 Liability (Không đáng tin) Orokin Reactor 100.000 Credits Bị săn bởi tiểu đội Eximus Moa
-2 Write-Off (Xóa sổ) <không có> <không có> Bị săn bởi đại đội Eximus Moa


Phần thưởng

Perrin Reward.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên