FANDOM


TeleportModU15 Teleport
ENERGY
25
KEY
3
Teleport
Ash dịch chuyển tức thời tới mục tiêu, gây choáng và có khả năng dứt điểm trí mạng.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:N/A
Khoảng cách:20 / 45 / 45 / 60 m

 • Khoảng cách dịch chuyển tới mục tiêu 20 / 45 / 45 / 60 mét.
  • Khoảng cách ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Có thể dùng để dịch chuyển tới kẻ thù, con tin, Kén ngủ đông - CryoPod và máy trạm Mobile Defense.
  • Néu mục tiêu là kẻ địch, Ash sẽ thực hiện Finisher. Nếu kẻ địch không thể bị tấn công bởi đòn Finisher (do loại quái hay vị trí) thì sẽ tự động chuyển sang đòn Stealth Damage Multipliers.
 • Yêu cầu sử dụng cần chỉ thẳng tới mục tiêu.
 • Có thể dùng trên không.
 • Lưu ý: sử dụng Teleport lên lũ Wardens sẽ đánh động chúng và mất ưu thế ra đòn lén lút.

FatalTeleportMod
Bài viết chính: Fatal Teleport

Fatal Teleport là một Warframe Augment Mod dành cho Ash Teleport ngay lập tức thực hiện melee finisher khi dịch chuyển về mục tiêu, với sát thương nhân cộng thêm. Nếu cú đòn kết liễu giết được kẻ địch, 50% lượng năng lượng dùng cho Teleport sẽ được hoàn trả lại.

Chỉ số

Rank Extra Damage Cost Conclave
0 125% 6 C5
1 150% 7 C5
2 175% 8 C8
3 200% 9 C10

Có thể sử dụng Covert Lethality để tăng khả năng 1 hit.

Maximization là một dạng mang tính thử nghiệm khi tăng một chỉ số bất kỳ lên tối đa. Sau đây là chi tiết:

 • Maximized Power Duration không ảnh hưởng tới kỹ năng.
  • Giảm phạm vi sử dụng xuống 20.4 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng mỗi lần sử dụng xuống 6.25 năng lượng.
  • không có ảnh hưởng phụ tới kỹ năng.
 • Maximized Power Range tăng phạm vi sử dụng lên 150 mét.
  • không có ảnh hưởng phụ lên kỹ năng.
 • Maximized Power Strength không có ảnh hưởng phụ tới kỹ năng.
  • Tăng năng lượng mỗi lần sử dụng lên 38.75 năng lượng.


See Also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên