FANDOM


Z-1428349816.png (original file)‎ (68 × 99 điểm ảnh, kích thước tập tin: 9 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Arbiters of Hexis

    Thứ hạng Mỗi điểm danh vọng đạt được cho phe Arbiters of Hexis sẽ được cộng hoặc giảm đi theo tỉ…

  • Cephalon Suda

    . Mỗi điểm danh vọng đạt được cho phe Arbiters of Hexis sẽ được cộng hoặc giảm đi theo tỉ lệ nhất…

  • New Loka

    Mỗi điểm danh vọng đạt được cho phe Arbiters of Hexis sẽ được cộng hoặc giảm đi theo tỉ lệ nhất…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:50, ngày 6 tháng 4 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:50, ngày 6 tháng 4 năm 201568 × 99 (9 kB)Ethandrake (tường | đóng góp)

Đặc tính hình