FANDOM


Z-1.png (original file)‎ (62 × 98 điểm ảnh, kích thước tập tin: 8 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Arbiters of Hexis

    Thứ hạng Mỗi điểm danh vọng đạt được cho phe Arbiters of Hexis sẽ được cộng hoặc giảm đi theo tỉ…

  • Cephalon Suda

    . Mỗi điểm danh vọng đạt được cho phe Arbiters of Hexis sẽ được cộng hoặc giảm đi theo tỉ lệ nhất…

  • New Loka

    Mỗi điểm danh vọng đạt được cho phe Arbiters of Hexis sẽ được cộng hoặc giảm đi theo tỉ lệ nhất…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:23, ngày 6 tháng 4 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:23, ngày 6 tháng 4 năm 201562 × 98 (8 kB)Ethandrake (tường | đóng góp)

Đặc tính hình