FANDOM


Sure Footed là một Exilus mod tăng cơ hội kháng đốn ngã (Knockdown).

Người chơi sẽ đứng đỡ bằng vũ khí cùng với một hiệu ứng nếu như kháng knowdown thành công. Người chơi sẽ phải dừng tất cả hành động khi đang block.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm Mod Conclave
0 +15% 6 C3
1 +30% 7 C3
2 +45% 8 C4
3 +60% 9 C5

Lưu ý

  • Mod cũng giúp kháng cả đòn tấn công bằng dây của Scorpion và cửa laze trong các map Corpus.

Ngoài lề

  • Được phát hành vào update9.0.
  • Chỉ có tác dụng với Host, nhưng đã được De sửa vào update10.3.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Fortitude, một Nightmare mod tăng cơ hội kháng Knockdown và tăng khả năng hồi shield của Warframe.
  • Power Drift, một Drift mod tăng cơ hội kháng Knockdown và tăng Power Strength của Warframe.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên