FANDOM


Một khi giá trị của chó giữ nhà được phát hiện, Orokin đã không ngần ngại nghiên cứu và phát triển chúng thành dòng chiến đấu. Chúng không còn là thú nuôi nữa mà là một con thú chiến đấu mãnh liệt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên