FANDOM


Stunning Speed là một Nightmare mod giảm 40% thời gian nạp đạn và tăng cơ hội proc status lên thêm 10% ở mức rank cao nhất.

Thông số

Rank Tốc độ nạp đạn Status Chance Điểm Mod Conclave
0 +10% +2.5% 6 C5
1 +20% +5.0% 7 C5
2 +30% +7.5% 8 C8
3 +40% +10.0% 9 C10

Lưu ý

  • Cách tính thời gian nạp đạn:
    • Thời gian nạp = Thời gian nạp gốc ÷ (1 + Thời gian nạp giảm từ mod)
    • Khi mod ở rank cao nhất thời gian nạp đạn trung bình được giảm khoảng 29%.
  • Cộng dồn với Quickdraw sẽ giảm 47% tổng thời gian nạp đạn.
  • Cơ hội proc status của mod này bé hơn 5% so với Sure Shot, và theo cách game tính số tăng giảm theo phần trăm thêm vào thông số cơ bản, thì chỉ nên dùng mod này nếu bạn cần tăng tốc nạp đạn.

Bộ sưu tập

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên