FANDOM


Steel Meridian.png
Arbiters of Hexis.png
Cephalon Suda.png
The Perrin Sequence.png
Red Veil.png
New Loka.png
Conclave flag.png
Cephalon Simaris flag.png
SteelIconPink.png Steel Meridian
Dẫn đầu cuộc chiến bởi phe nổi dậy của Grinner, Steel Meridian đã chiến đấu những trận chiến hào hùng với số lượng kẻ thù lấn át. Họ đã thề rằng sẽ bảo vệ căn cứ cho đến hơi thở cuối cùng.

Grineer thường không được coi trọng với những gì họ đã làm, nhưng thời gian qua đi một số thành viên cốt cán đã trở nên có tổ chức và biết đến danh dự. Thành viên của Steel Meridian đã từ bỏ quá khứ phục tùng đế chế và quay sang bảo vệ những kẻ yếu hơn.

RedVeilIconWhite.png
Red Veil
Đồng minh  +50% Rep
FactionSigilChurch.png
New Loka
Đối lập  -50% Rep
FactionSigilBusiness.png
The Perrin Sequence
Kẻ thù  -100% Rep

Thứ hạng

Hạng Danh hiệu Cống vật Thưởng và phạt
5 General (Tướng lĩnh) Rhino Prime Helmet 500.000 Credits Truy cập được vào các Mod biến đổi sức mạnh dành riêng cho 1 số Warframe, Vũ khí và áo choàng riêng
4 Protector (Thần hộ mệnh) Boar Prime Barrel 250.000 Credits Truy cập được các loại Mod riêng cho vũ khí
3 Defender (Người bảo vệ) Orokin Catalyst 100.000 Credits Có thể nhận được Gear hồi máu <Lớn> cho đồng đội
2 Valiant (Hiệp nghĩa) Forma 50.000 Credits Có thể nhận được gói 3 chìa khóa Void ngẫu nhiên
1 Brave (Dũng cảm) 2 Morphics 30.000 Credits Có thể mua được đội thanh trừng của riêng Syndicate
0 Initiation (Lính mới) 1000 Salvage 10.000 Credits Được nhận Sigil của Syndicate đó
--- Neutral (Trung lập) 1 Forma 50.000 Credits < không có >
-1 Outcast (Kẻ ruồng bỏ) 1 Orokin Catalyst 100.000 Credits Bị săn bởi tiểu đội Eximus Roller
-2 Enemy (Kẻ thù) < không có > < không có > Bị săn bởi 1 đoàn Eximus Roller

Phần thưởng

Vk.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên