FANDOM


Steel Charge là một Aura tăng độ sát thương của vũ khí cận chiến(Melee) cho toàn bộ người chơi trong nhóm.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +10% -4* C5
1 +20% -5* C5
2 +30% -6* C6
3 +40% -7* C8
4 +50% -8* C9
5 +60% -9* C10

* Mod aura tăng chỉ số Mod Capacity

Lưu ý

  • Khi cả 4 người chơi trong team cũng dùng mod này, mỗi người sẽ được tăng thêm 240% mức sát thương Melee.
    • Dùng mod này cộng với Pressure Point và Spoiled Strike, sẽ tăng mức sát thương Melee của người chơi đó lên 280%.
  • Aura này tăng chỉ số Mod Capacity của Warframe, mod tăng số điểm hiện có lên là 18 (nếu như ô mod có cùng polarity), so với các aura khác chỉ tăng 14 điểm (cùng polarity).
  • Từ update Hotfix 16.11.5, Steel Charge có ảnh hưởng đến mức sát thương của Blade Storm, một kỹ năng của Ash.

Ngoài lề

  • Ở update Update 12.0, độ sát thương Melee được buff từ 3% lên 5% một rank, và rank cao nhất của mod cũng được tăng từ 5 lên 10. Cho đến update Update 12.2, Steel Charge rank được hạ xuống còn 5 rank, và mức sát thương cũng được chỉnh lại là +10% một rank, và số điểm mod cũng được buff lên thành 9 so với các aura khác chỉ có 7. Bất kỳ người chơi nào có nhiều bản mod này mà chúng ở rank 6 trở lên đều được thay bằng 2 Legendary Core sau khi mod chuyển xuống còn 5 rank.

Bộ sưu tập


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên