FANDOM


Sprint Boost là một Aura mod tăng Tốc Độ Chạy của tất cả Warframe trong nhóm.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +2.5% -2* C3
1 +5.0% -3* C3
2 +7.5% -4* C4
3 +10.0% -5* C5

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Lưu ý

Ngoài lề

  • Aura này là một trong nhiều mod lấy được bằng transmutation trong update 10.6. Sau đó đã được De thu hồi nhanh chóng, và được phát hành lại vào update 12.
    • Update Update 10.6.1 cũng làm giảm hiệu ứng và rank cao nhất của mod này từ +10% tốc độ một rank với tổng số 5 rank xuống còn +2.5% tốc độ một rank với tổng số 3 rank.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Rush, mod tăng sprint speed nhưng chỉ cho warframe lắp mod đó.
  • Armored Agility, mod tăng cả sprint speed và armor.
  • Speed Drift, mod tăng cả sprint speed và giảm thời gian dùng kỹ năng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên