FANDOM


SoundQuakeModU15 BansheeSoundQuake
ENERGY
25
KEY
4
Sound Quake
Sử dụng năng lượng tiềm ẩn duy trì một trận động đất lớn gây sát thương và đẩy lùi kẻ thù
Energy Drain: 25 / 18 / 15 / 12 s-1
Sức mạnh:125 / 150 / 175 / 200
Thời gian:N/A
Khoảng cách:12 / 15 / 18 / 20 m

 • Khoảnh khắc Banshee chạm tay xuống đất sẽ gây ngay 125 / 150 / 175 / 200 sát thương Blast b Blast tạo một vụ nổ nhỏ.
  • Sát thương ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Sát thương liên hoàn có rất ít khả năng tạo hiệu ứng. Sát thương Blast khi proc sẽ gây hiệu ứng đẩy lùi một phạm vi nhỏ.
 • Tiếp theo sát thương liên hoàn sẽ là sát thương DOT gây 125 / 150 / 175 / 200 Blast b Blast mỗi giây trong phạm vi 12 / 15 / 18 / 20 mét tính từ vị trí Banshee.
  • Sát thương ảnh hưởng bởi Power Strength, và số kẻ địch bị dính mỗi giây.
  • Phạm vi kỹ năng ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Sound Quake tiêu tốn 25 / 18 / 15 / 12 năng lượng mỗi giây,và sẽ tiếp tục duy trì tới khi Banshee hết năng lượng hoặc tắt kỹ năng khi ấn (default 4).
  • Năng lượng tốn mỗi lần kích hoạt và tiêu hao mỗi giây đều ảnh hưởng bởi Power Efficiency.
  • Năng lượng tiêu hao mỗi giây ảnh hưởng bởi cả Power EfficiencyPower Duration.
  • Energy Siphon không có tác dụng khi đang kích hoạt kỹ năng.
  • Nhặt nguồn ngoài như Energy Orbs sẽ hồi thêm một lượng energy nhất định. a Carrier with Vacuum will be needed in order to pull energy orbs towards her.
 • Banshee không miễn nhiễm sát thương trong quá trình duy trì kỹ năng.
 • Có thể sử dụng trong lúc nhảy giữa không trung.

ResonatingQuakeMod
Bài viết chính: Resonating Quake

Resonating QuakeWarframe Augment Mod dành cho Banshee nó tăng sát thương của Sound Quake, phạm vi và năng lượng rút mỗi giây khi hoạt động.

Chỉ số

Rank Damage Range Cost Conclave
0 60 0.5m 6 C5
1 65 0.6m 7 C5
2 75 0.8m 8 C8
3 100 1m 9 C10

 • Sử dụng Sound Quake để CC rất tốt, đặc biệt trong những trường hợp cứu sống đồng đội, bảo vệ pod hoặc Drill trong Excavation
 • Tạo khoảng cách với Infested trong nhiệm vụ Excavation khi dùng sử dụng Power Range tối đa.

Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game

 • Maximized Power Duration giảm năng lượng hao tốn mỗi giây xuống 4.255 năng lượng.
  • Giảm phạm vi ảnh hưởng xuống 6.8 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng kích hoạt xuống 6.25 năng lượng và giảm năng lượng hao tốn mỗi giây xuống 3 năng lượng.
  • Giảm thể lực xuống 5%.
 • Maximized Power Range tăng phạm vi ảnh hưởng lên 50 mét.
  • Giảm sát thương xuống 80 mỗi giây.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương lên 598 mỗi giây.
  • Tăng năng lượng kích hoạt lên 38.75 năng lượng và tăng năng lượng hao tốn mỗi giây lên 21 năng lượng.

Thi thoảng, khi Banshee đang dùng Sound Quake và bị đẩy xuống vực hoặc những nơi sâu. Khi đó sẽ được thoải mái di chuyển và sử dụng Sound Quake không hao tốn năng lượng,. nhưng chỉ có thể hạn chế trong việc sử dụng súng. Nếu Banshee chết sẽ trở lại bình thường.

See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên