FANDOM


Sniper Scavenger là một Aura tăng số lượng đạn các loại súng bắn tỉa(Sniper) khi người chơi nhặt lên.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +25% -2* C3
1 +50% -3* C3
2 +75% -4* C3
3 +100% -5* C4
4 +125% -6* C5
5 +150% -7* C5

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Lưu ý

  • Khi cả 4 người chơi trong team đều gắn mod thì số đạn mỗi lần nhặt được sẽ được thêm 600%.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Sniper Ammo Mutation, loại mod thường cũng tăng số đạn nhặt được thêm cho Sniper.Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên