FANDOM


SmokeScreenModU15 SmokeScreen
ENERGY
35
KEY
2
Smoke Screen
Đáp ra bomb khói giúp Ash ẩn thân và gây choáng kẻ địch xung quanh.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:2 / 4 / 6 / 8 s
Khoảng cách:10 m

 • Ash đáp một quả bomb khói khiến những kẻ địch xung quanh choáng trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi nổ khoảng 10 mét. Và Ash ẩn thân trong 2 / 4 / 6 / 8 s
  • Thời gian tàng hình ảnh hưởng bởi Power Duration
  • Phạm vị gây choáng ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Khi ẩn thân, mọi đòn cận chiến đều dưới dạng Stealth Damage Multipliers. Mọi sát thương nhận thêm từ nguồn ngoài đều tạm thời bị loại bỏ.
 • Mặc dù đang ẩn thân và không thể bị chọn làm mục tiêu nhưng vẫn nhận sát thương nếu kẻ thù tấn công vào nơi cuối cùng chúng thấy Ash và bạn không di chuyển hay né đòn.
 • Không giúp Ash giảm âm khi sử dụng vũ khí và vẫn gây báo động kẻ địch xung quanh.
 • Khi Ash ẩn thân khỏi Security Camerathì sẽ tránh được vách ngăn laze.
 • Smoke Screen cũng giúp ẩn thân Companion (kubrow hoặc Sentinels.
 • Ash không thể bị ngã hay đẩy lùi khi đang thi triển kỹ năng.
 • Có thể sử dụng kỹ năng ở trên không hoặc đang chạy / nhảy.

SmokeShadow2
Bài viết chính: Smoke Shadow

Smoke Shadow Warframe Augment Mod cho kỹ năng Smoke Screen của Ash cho phép Ash tàng hình cùng với các đồng mình của mình.

Thông số

Rank Thời lượng Cost Conclave
0 2s 6 C5
1 4s 7 C5
2 6s 8 C8
3 8s 9 C10

Maximization là một dạng mang tính thử nghiệm khi tăng một chỉ số bất kỳ lên tối đa. Sau đây là chi tiết:

 • Maximized Power Duration tăng thời gian ẩn thân lên tới 22.6 giây.
 • Phạm vi gây choáng giảm 3.4 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng mỗi lần sử dụng xuống 8.75 năng lượng.
  • Giảm thời lượng duy trì xuống 3.2 giây.
 • Maximized Power Rangetăng phạm vi gây choáng lên 25.0 mét.
  • Không có ảnh hưởng phụ.
 • Maximized Power Strength không có ảnh hưởng phụ.
  • Tăng năng lượng sử dụng lên 54.25 năng lượng.
  • Giảm thời lượng duy trì xuống 5.8 giây


See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên