FANDOM


ShurikenModU15.jpeg Shuriken.png
ENERGY
25
KEY
1
Shuriken
Ném một loạt phi tiêu của sự thống khổ, gây sát thương và gim kẻ địch vào tường.
Sức mạnh:100 / 250 / 350 / 500 (sát thương)
1 / 1 / 2 / 2 (shuriken)
Thời gian:N/A
Khoảng cách:60 m (tầm ném)

 • Ash ném ra 1 / 1 / 2 / 2 tiêu shuriken thứ sẽ tìm kiếm kẻ địch, gây sát thương 100 / 250 / 350 / 500 Slash b.svg.png Slash với 100% hiệu ứng duy trì.
  • Sát thương ảnh hưởng bởi chỉ số Power Strength.
  • Bleed là sát thương theo thời gian bằng 35% số sát thương trực tiếp mỗi lần, liên hoàn 7 lần trong 6s. Sát thương Bleed xuyên giáp và shield.
  • Khi Shuriken ném trúng đầu kẻ địch, sát thương Bleed sẽ tăng lên 70% số sát thương trực tiếp mỗi lần với thời gian tương tự.(gấp đôi những chỗ khác)
 • Shuriken không làm phá vỡ kỹ năng bọc tàng hình của Shade's.
 • Có thể dùng để phá reinforced glass.
 • Có thể dùng khi nhảy, trượt, đạp tường và lộn trước.Thời gian delay là 0.5s mỗi lần sử dụng

SeekingShuriken2.png
Bài viết chính: Seeking Shuriken

Seeking Shurikenlà một Warframe Augment Mod của Ash cho phép dùng Shuriken sẽ giảm giáp của đối phương trong khoảng thời gian ngắn.

Thông số

Rank Giảm giáp Thời lượng Phí tổn Conclave
0 35% 2s 6 C5
1 45% 4s 7 C5
2 55% 6s 8 C8
3 70% 8s 9 C10

 • Có thể spam liên tục tới tới khi sát thương slash xuyên giáp Giáp và có thể cộng dồn và thích ứng với lượng giáp cao của quái cấp độ cao.
 • Shuriken sẽ tự động tìm mục tiêu gần nhất hồng tâm.

Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration không ảnh hưởng.
  • Không có tác dụng.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng energy xuống 6.25 mỗi lần sử dụng.
  • Không có tác dụng
 • Maximized Power Range không có tác dụng.
  • Giảm sát thương cơ bản của mỗi Shuriken xuống 200 sát
 • Non-Headshot:
   • Giảm sát thương Bleed DoTxuống 490 mỗi shuriken.
   • Giảm sát thươngTổng xuống 690 mỗi shuriken.
  • Headshot:
   • Giảm sát thương Bleed DoTxuống 980 mỗi shuriken.
   • Giảm sát thươngTổng xuống 1180 mỗi shuriken.
 • Maximized Power Strength Tăng sát thương cơ bản lên 1495 mỗi shuriken.
  • Tăng lượng energy lên tới 38.75 mỗi lần sử dụng.
  • Non-Headshot:
   • Tăng sát thương Bleed DoTxuống 3662.75 mỗi shuriken.
   • Tăng sát thươngTổng xuống 5157.75 mỗi shuriken.
  • Headshot:
   • Tăng sát thương Bleed DoTxuống 7325.5 mỗi shuriken.
   • Tăng sát thươngTổng xuống 8820.5 mỗi shuriken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên