FANDOM


Shocking SpeedWarframe Augment Mod dành cho Speed của Volt khiến cho hắn và đồng minh có thể gây sát thương Electricity b Electric và status tới kẻ địch mà họ chạm phải khi di chuyển.

Chỉ số

Rank Electric Damage Cost Conclave
0 75 6 C5
1 100 7 C5
2 125 8 C8
3 175 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Maxim của Arbiters of Hexis hoặc Exalted của Red Veil với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .

Ghi chú

  • Gây sát thương Electricity b Electric tới kẻ địch trong bán kính 3m chắc chắn sẽ proc.
  • Theo như mô tả, Shocking Speed kích hoạt miễn là Volt di chuyển, từ đi, chạy nước rút, sử dụng đòn tấn công cận chiến điều khiển các chuyển động.
  • Thậm chí tác dụng lên các mục tiêu như Storage Containers, Security Cameras, Sensor Bars, Arc TrapReinforced Glass.
  • Áp dụng cho các thành viên bị ảnh hưởng bởi Speed với toàn bộ thời gian của kĩ năng đó.
  • Một quầng sáng năng lượng ở xung quanh Volt sẽ xuất hiện khi cast Speed nếu sử dụng agument, thể hiện trực quan bán kính của kĩ năng .

Media


SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên