FANDOM


 • Excalibur performing Rising Thunder.
 • Excalibur performing Falling Rock.
 • Excalibur performing Smashing Fury.
 • Excalibur performing Pounding Smite.

Shattering Storm là một trong hai Stance mods cho vũ khí dạng Búa, đặc biệt với những cú đập gây nổ lớn.

Được sử dụng cho:

*Biểu thị vũ khí phù hợp với polarity của stance.

Combos

Move Button Combination
Rising Thunder EEEE
Falling Rock EEE Downarrow+E150%2XE250%2X
Smashing Fury E Pause E150%2XE150%Imp.E150%E150%2XE150%
Pounding Smite E RMB + E150%E250%E175%2XE150%2X
Hell's Wave Slide + E
Mountain Chisel In Air + E
Flaying Home Wallrun + E
Final Word Aiming at Downed Enemy + E
    = Normal       = All Targets       = Slam       = Proc
 • PS4 Players E = R1 RMB = R2
 • Xbox Players E = B RMB = RTrigger

Notes

 • Falling Rock đòn đánh thứ 4 khi mà Búa được giơ lên cao quá đầu sẽ gây sát thương với những kẻ địch đang bay tầm thấp, ví dụ như Osprey.
  • Động tác ở lần ra đòn thứ 5 và đòn cuối cùng khi mà búa được giơ cao bằng một tay sẽ gây ragdoll kẻ địch gần đó.
  • Cú đánh ở lần ra đòn thứ 5 và đòn cuối cùng gây 100% bonus sát thương

Trivia

 • Rising Thunder là stance cơ bản cho loại vũ khí dạng Hammer.

Gallery

Media

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên