FANDOM


SeekingFire SeekingFireIcon
ENERGY
75
KEY
3
Seeking Fire
Bắn ra cục bom dí.
Sức mạnh:5 / 6 / 7 / 8 (cục)
300 (damage)
40 (AoE)
Thời gian:N/A
Khoảng cách:240 / 340 / 360 / 480 m

 • Odonata bắn ra 5 / 6 / 7 / 8 cục bom dí với khoảng cách tối đa là 240 / 340 / 360 / 480 meters. Mỗi cục như vậy sẽ gây ra 300 Blast b Blast damage khi dính kẻ thù và nổ thêm 40 Blast b Blast damage AoE.
  • Power Strength tăng số lượng bom có thể tạo ra, nhưng không ảnh hưởng đến damage.
  • Power Range không thể làm tăng khoảng cách của kỹ năng này.
  • Bom dí đến kẻ thù ở gần Warframe nhất miễn là chúng còn ở trong khoảng cách mà bom có thể dí.
 • Seeking Fire có thể gây sát thương lên Warframe nếu nó nổ quá gần. Warframe sẽ bị dính 30% sát thương gốc của kỹ năng.
 • Quả bom sẽ bay đúng 600 meters trước khi tự động nổ.
 • Nếu Seeking Fire được dùng vào lúc Energy Shell được xài, quả bom sẽ được nhận Heat b Heat damage.
 • Không thể recast trước khi tất cả quả bom đã nổ.

Maximization là một cơ cấu chủ yếu của game: Nhờ vào những cách kết hợp mod khác nhau sẽ cho ra một chỉ số tối đa của kỹ năng. Để tìm hiểu thêm thì nhấn vào từng mục:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên