FANDOM


Sawtooth Clip tăng sát thương Slash b.svg Slash của Rifle. Đừng nhầm lẫn với Serration mod tăng tất cả các loại sát thương cùng lúc.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 4 C8
1 +10% 5 C8
2 +15% 6 C11
3 +20% 7 C14
4 +25% 8 C17
5 +30% 9 C20

Ghi chú

  • Chỉ tăng sát thương Slash b.svg Slash cho rifle. Không ảnh hưởng lên các loại sát thương khác.

Khác

  • Trái với mô tả ở bên trên, cho viên đạn có đặc điểm Răng cưa đáng nhẽ ra nó là quá trình của Đường răng cưa , nó sẽ tạo ra các gai lởm chởm, tạo một cú thổi gây tê liệt xuyên qua các mục tiêu, xé nát nội tạng của chúng trong khi bị bắn xuyên.

Gallery

Patch History

See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên