FANDOM


Savage Silence là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Silence của Banshee ; làm tăng sát thương Finisher khi sử dụng.

Thông số

Rank Hiệu quẩ Tiêu tốn Capacity Conclave
0 150% 6 C5
1 200% 7 C7
2 250% 8 C9
3 300% 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Genius của Cephalon Suda, hoặc cấp độ Partner của The Perrin Sequence, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

Media

  • -60% Power Strength
  • 111% Power Strength
SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên