FANDOM


Sandstorm SandstormIcon
ENERGY
75
KEY
3
Sandstorm
Trở thành một vòng xoáy cát điên cuồng thổi bay kẻ thù và nuốt chửng những kẻ đang bị kẹt trong cát lún.
Energy Drain: 10 s-1
Sức mạnh:200 / 300 / 400 / 500
Thời gian:N/A
Khoảng cách:8 / 10 / 12 / 15 m

 • Inaros quay với tốc độ lớn, tạo ra một cơn bão kéo vào và nhấc tất cả các kẻ địch trong vòng 8 / 10 / 12 / 15 mét và gây 200 / 300 / 400 / 500 sát thương mỗi giây lên chúng, ngăn cản chúng di chuyển hoặc là tấn công trước khi ném chúng đi xa. Inaros bản thân cũng không thể tấn công hoặc kích hoạt các kĩ năng đặc biệt khác khi Sandstorm đang hoạt động, và tốc độ chậm xuống 25% / 30% / 40% / 50% tốc độ cơ bản của hắn. Sandstorm cũng sẽ kéo các pickups gần đấy khi đang hoạt động. Kẻ địch gây 80% / 70% / 60% / 50% sát thương của chúng đến Inaros khi Sandstorm đang hoạt động.
  • Sát thương mỗi giây ảnh hưởng bởi Power Strength, trong ki sát thương nhân lên ( giảm thiểu) thì không.
  • Phạm vi ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Sandstorm là kĩ năng channel tiêu hao 10 năng lượng mỗi giây khi hoạt động. Kĩ năng này sẽ tiếp tục hoạt động trừ khi nút kĩ năng được ấn lần nữa (mặc định 3), hoặc năng lượng của Inaros cạn. Sandstorm cũng có lượng cast ban đầu là 75 năng lượng.
  • Lượng cast ban đầu ảnh hưởng bởi Power Efficiency.
  • Năng lượng mỗi giây ảnh hưởng bởi cả Power EfficiencyPower Duration.
  • Khi Sandstorm đang hoạt động, Inaros không thể hồi năng lượng sử dụng các sức mạnh Warframe như Energy Vampire, mod hồi Energy và các kĩ năng như Energy SiphonEnergy Overflow, hoặc nhặt quả cầu năng lượng. Tuy nhiên, Rage có thể bổ sung năng lượng vì Inaros nhận sát thương.
  • Khi hoạt động, Inaros không thể dùng vũ khí bắn, dùng các kĩ năng khác, hoặc làm parkour Maneuvers.
 • Nếu Sandstorm giết một kẻ địch dưới hiệu ứng Devour, một Sand Shadow sẽ được tạo ra, là bản sao của kẻ địch bị giết và chiến đấu cùng Inaros.
 • Kích hoạt và ngừng kích hoạt có thời gian trì hoãn là 1.5 giây ảnh hưởng bởi Natural TalentSpeed Drift. Toggle sẽ gián đoạn hành động.

ElementalSandstormMod
Bài viết chính: Elemental Sandstorm

Elemental SandstormWarframe Augment Mod cho Inaros làm cho Sandstorm gây procs status dựa vào kiểu sát thương hoặc mod được dùng trên vũ khí cận chiến đang cầm.

Chỉ số

Rank Status chance Cost Conclave
0 12.5% 6 C5
1 25% 7 C5
2 37.5% 8 C8
3 50% 9 C10

Maximization Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration giảm lượng channel ~3.546 năng lượng mỗi giây.
  • Giảm phạm vi xuống 5.1 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng năng lượng kích hoạt xuống 18.75 năng lượng và lượng channel 2.5 năng lượng mỗi giây.
 • Maximized Power Range tăng phạm vi lên 37.5 mét.
  • Giảm sát thương xuống 200 mỗi giây.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương lên 1495 mỗi giây.
  • Tăng lượng năng lượng kích hoạt lên 116.25 năng lượng và lượng channel lên 17.5 năng lượng mỗi giây.


See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên