FANDOM


Roller Sentries là phiên bản đặc biệt của Roller có thể biến thành một ụ súng khi không chuyển động. Chúng được thêm vào từ Update 18.10 và xuất hiện trong Operation: Rathuum.

Lời khuyên khi gặp

  • Dù yếu, chúng có thể bị Mind Control với đầy đủ thời gian, không giống như Executioner .
  • Khi biến thành ụ súng, chúng sẽ không di chuyển nữa
  • Chúng đe dọa ít vì Health rất bé

Thông tin thêm

Phiên bản được thả ra bởi Executioner Reth có tên "Reth Roller". Chúng chỉ có thể xuất hiện từ Kela De Thaym trong nhiệm vụ Assassination của mụ, nếu muốn Scan có thể bạn phải để mụ sống lâu một chút

Ảnh

  • Roller Sentry trong Codex, trông anh hơi tù khi chưa lộ mặt

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên