FANDOM


Rising Storm là một Warframe Augment Mod dùng cho Ash có công dụng tăng thời lượng của Melee Combo Counter khi dùng Blade Storm.

Thông số

Rank Thời lượng thêm Capacity tốn Conclave
0 50% 6 C5
1 65% 7 C5
2 80% 8 C8
3 100% 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể lấy được từ việc đạt đến rank Maxim đối với hệ syndicate Arbiters of Hexis, hoặc là rank Exalted đối với hệ Red Veil, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Khi đạt max rank 100%, thời lượng được tăng cho Melee Combo Counter sẽ tương đương với 6 giây.
    • Có thể bị ảnh hưởng bởi các mod Duration.
  • Thời lượng chỉ tăng khi đòn tấn công là từ skill Blade Storm. Tuy nhiên nếu tấn công bằng melee ngay sau khi dùng Blade Storm trong khoảng thời gian nhất định thì cũng sẽ nhận được thêm thời lượng cho Melee Combo Counter.
  • Kết hợp tốt với mod Body Count, có thể tăng nhiều hơn thời lượng cộng dồn damage.
SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên