FANDOM


Ripper RoundsMod độc quyền của PvP cho Rifle mà chuyển một lượng sát thương vật lý thành sát thương Puncture .

Chỉ số

Rank Converted Damage Cost Conclave
0 5% 2 C1
1 10% 3 C1
2 15% 4 C1
3 20% 5 C1

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt cấp độ Mistral của Teshin, với giá ReputationLargeBlack‍10,000 .

Ghi chú

  • Mod này chỉ chuyển đổi sát thương vật lý, vũ khí gây sát thương ele sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Một vũ khí chỉ có một sát thương chuyển đổi khi dùng mod tại thời điểm đó.

Patch History

See also

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên