FANDOM


Rime Rounds mod tăng cả sát thương Cold b ColdStatus Chance của rifle với 15% mỗi rank và tối đa là 60% tại rank 3.

Chỉ số

Rank Cold Damage Status Chance Cost Conclave
0 +15% +15% 4 C8
1 +30% +30% 5 C8
2 +45% +45% 6 C14
3 +60% +60% 7 C20

Cách kiếm

  • Mod này là phần thưởng ngẫu nhiên khi hoàn thành nhiệmvụ Spy 2.0 với cả 3 Data Vault đều được hack.
  • Địa điểm:
  • Ban đầu mod này có được qua event Operation Cryotic Front bằng cách đạt hơn 1000 point trong một nhiệm vụ duy nhất.

Ghi chú

Khác

  • Rime liên quan đến đến một lớp băng hình thành trên vật thể khi giọt nước nhanh chóng bị đóng băng khi ở trên vật thể lạnh.

Patch History

See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên