FANDOM


The Retribution là một Exilus mod thêm khả năng làm kẻ địch bị dính Electricity b Electricity Proc khi chúng tấn công Warframe bằng Melee.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +15% 6 C3
1 +30% 7 C3
2 +45% 8 C4
3 +60% 9 C5

Lưu ý

  • Ở rank cao nhất, mod sẽ làm kẻ địch đính 80 dmg Electricity b Electricity với 10% khả năng Proc.
  • Khi dùng trong dual ở dojo, mod này sẽ làm người chơi khác dính 80-360 dmg khi họ dùng Melee.
  • Kẻ địch bị stun bởi Proc điện của mod này sẽ mở Finisher cho người chơi.
  • Mod sẽ không hoạt động nếu người chơi block bằng Melee.
  • Mod cũng sẽ không hoạt động nếu người chơi không bị tấn công vào Shield, Vd: khi người chơi dùng Iron Skin hoặc Hysteria thì mod sẽ không thể kích hoạt được.

Bộ sưu tập


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên