FANDOM


RestRage RestRageIcon
ENERGY
25
KEY
2
Rest & Rage
Trong Night Form kẻ địch bị đưa vào trạng thái ngủ. Trong Day Form mục tiêu dễ dàng bị công kích gây sát thương.
Sức mạnh:

80% / 70% / 60% / 50% (ngưỡng máu thức tỉnh)

20% / 30% / 40% / 50% (sát thương nhược điểm)
5% / 10% / 15% / 20% (tốc độ cộng thêm cho kẻ địch)

Thời gian:10 / 14 / 18 / 22 s
Khoảng cách:1 / 3 / 3 / 5 m (khu vực bán kính)
20 / 30 / 40 / 50 m (phạm vi cast )

 • Equinox thôi miên kẻ địch trong phạm vi 20 / 30 / 40 / 50 mét và tất cả kẻ địch xung quanh mục tiêu bán kính 1 / 3 / 3 / 5 mét. Kẻ địch bị ảnh hưởng được ru vào một giấc ngủ say hoặc đưa vào trạng thái thôi miên trong 10 / 14 / 18 / 22 giây.
  • Thời gian ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Phạm vi cast và bán kính khu vực mục tiêu ảnh hưởng Power Range.
 • Equinox sử dụng các kĩ năng khác nhau tùy thuộc vào form của nàng:

 • Night Equinox bắt buộc kẻ địch vào trạng thái ngủ. Kẻ địch bị ảnh hưởng sẽ tự động tỉnh dậy khi thời gian kĩ năng hết hạn hoặc lượng máu của chúng đạt 80% / 70% / 60% / 50% giá trị hiện tại.
  • Ngưỡng máu để tỉnh dậy không bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
 • Kẻ địch trong trạng thái ngủ:
  • Mở trạng thái gợi ý tấn công Melee Finisher (mặc định E);
  • Có thể Stealth Damage Multipliers;
  • Trực quan thấy bị trói chặt vào cột năng lượng;
  • Bị ragdoll ở tư thế ngủ khi đã gây sát thương;
  • Không thể hồi phục khỏi trạng thái lảo đảo, knockdown, và ragdoll cho đến khi tỉnh dậy.
 • Kẻ địch giữ nguyên trang thái alertness khi Rest cast (ví dụ kẻ địch không biết đưa vào trạng thái ngủ sẽ mất cảnh giác cho đến khi hết kĩ năng, trong khi kẻ địch đã phát giác thì tiếp tục cảnh giác). Kẻ địch dưới hiệu ứng của Rest sẽ luôn dễ bị melee finisher và stealth damage multiplier; tuy nhiên, kẻ địch bị ảnh hưởng mà trước đó đã phát giác sẽ không cho Stealth Kill Affinity Bonuses.
 • Cột năng lượng trực tiếp tấn công kẻ địch vào khu vực được nhắm vào để chỉ ra mục tiêu bị ảnh hưởng.

 • Day Equinox làm giận kẻ địch, khiến chúng nhận 20% / 30% / 40% / 50% sát thương nhược điểm từ các nguồn trong khi tăng tốc độ di chuyển của chúng và tốc độ tấn công cận chiến 5% / 10% / 15% / 20% trong suốt thời gian của kĩ năng.
  • Sát thương tổn thương và tốc độ cộng thêm bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Sát thương điểm yếu là một phần cộng thêm gấp lên nhiều lần có thể áp dụng lên tổng sát thương một kẻ địch bị ảnh hưởng phải nhận (ví dụ với max Intensify, một kẻ địch có thể nhận 250 sát thương 250 × (1 + 0.5 × 1.3) = 412.5 sát thương dưới hiệu ứng của rank 3 Rage).
 • Cast Rage trong khi Provoke đang hoạt động sẽ tăng phần trăm sát thương điểm yếu
 • Kẻ thù phẫn nộ phát ra một rải ruy băng năng lượng và các hạt năng lượng.
 • Cột năng lượng sẽ sẽ phát ra từ Day Equinox để tấn công kẻ thù trong khu vực được nhắm tới.

 • Hiệu ứng trạng thái ngủ và phẫn nộ của Rest and Rage có thể chồng lên các mục tiêu đã bị ảnh hưởng bởi một trong hai kĩ năng kia.
 • Cast lại trên cùng một mục tiêu sẽ không làm mới lại hiệu ứng của Rest hoặc Rage ; tuy nhiên, kẻ địch không bị ảnh hưởng có thể bị nhiễm trong phạm vi bị nhắm tới.

CalmFrenzy
Bài viết chính: Calm & Frenzy

Calm & FrenzyWarframe Augment Mod dành cho Equinox hỗ trợ lan truyền hiệu ứng của Rest & Rage. Kẻ địch bị giết khi bị ảnh hưởng Rest & Rage lan sang các kẻ địch khác ở gần chúng , tăng thêm một lượng thời gian còn lại.

Chỉ số

Rank Range Duration Cost Conclave
0 2m 40% 6s C5
1 3m 60% 7s C5
2 4m 80% 8s C8
3 5m 100% 9s C10

 • Có thể kích hoạt stealth kill affinity bonuses lên kẻ địch bằng cách sử dụng vũ khí tự động sát thương thấp (như Grakata) bằng cách cast Rest lên kẻ địch không phòng bị. Kẻ địch bị ảnh hưởng có thể bị bắn liên tục và sau đó bị giết mà không thay đổi trạng thái ý thức, cho phép nhân điểm kinh nghiệm được kích hoạt.
 • Khi kết hợp giữa sự phòng bị của kẻ địch gần đó và thời gian đầy đủ của kĩ năng, Rest có thể kết hợp với Covert Lethality để có hiệu quả lớn hơn. Cast kĩ năng lên kẻ-địch-khó giết -- mục tiêu đơn, hoặc nhóm-cỡ-nhỏ-đến-trung-bình -- mở loạt tấn công lén hoặc kết liễu (finisher). Bản thân mod cũng đảm bảo gây ra "Sát thương tử vong" với một animation kết liễu thành công , có nghĩa là nếu bạn thực hiện animation, kẻ địch đảm bảo sẽ chết.
  • Nhớ rằng sự kết hợp này chỉ có tác dụng nếu mục tiêu thực sự có thể công kích để kết liễu lén chúng. Một vài kẻ địch, (như là các infes unit hoặc kẻ địch robot), thường xảy ra chút phiền phức khi nhắm mục tiêu với một đòn kết liễu (do vấn đề phát hiện hitbox) -- như là Infested Ancient -- hoặc chúng hoàn toàn miễn nhiễm với đòn kết liễu vào thời điểm viết bài này (U18.1.4), bởi vì chúng không kích hoạt đòn kết liễu.
  • Trừ các kẻ địch miễn nhiễm với đòn kết liễu lén ở danh sách bên trên, sự kết hợp này hoạt dộng chống lại mọi kẻ địch, bất kể mức độ tỉnh táo của chúng trước khi trở thành mục tiêu của Rest.
  • Các mod mà ảnh hưởng đến tốc độ tấn công cận chiến cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ animation của đòn kết liễu, vì vậy sử dụng mod tốc độ đánh kết hợp với Covert Lethality -- hơn là chỉ dùng mod sát thương -- được khuyên là nên dùng. (Nếu chiến lược của bạn là giết kẻ địch bằng đòn kết liễu lén, thì sát thương từ đón tấn công thường bao nhiêu cũng không quan trọng.)

Maximization Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration Tăng thời gian lên 62.04 giây.
  • Giảm bán kính xuống 1.7 mét và phạm vi cast 17 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng năng lượng dùng 6.25 năng lượng.
  • Giảm thời gian xuống 8.8 giây.
 • Maximized Power Range tăng bán kính 12.5 mét và phạm vi cast 125 mét.
  • Không ảnh hưởng tiêu cực lên kĩ năng.
 • Maximized Power Strength không tác dụng tích cực lên kĩ năng.
  • Tăng lượng năng lượng dùng 38.75 năng lượng.
  • Giảm thời gian xuống 15.95 giây.

 • Maximized Power Duration tăng thời gian lên 62.04 giây.
  • Giảm bán kính phạm vi 1.7 mét và phạm vi cast 17 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng năng lượng dùng 6.25 năng lượng.
  • Giảm thời gian xuống 8.8 giây.
 • Maximized Power Range tăng bán kính phạm vi 12.5 mét và phạm vi cast 125 mét.
  • Giảm sát thương nhược điểm 20% và tốc độ cộng thêm của kẻ địch 8%.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương nhược điểm lên 149.5% tốc độ cộng thêm của kẻ địch 59.8%.
  • Tăng lượng năng lượng dùng 38.75 năng lượng.
  • Giảm thời gian xuống 15.95 giây.
  • Nhớ rằng sợ kết hợp giữa kĩ năng Provoke của Equinox, sức mạnh cộng thêm 50% từ (max) kĩ năng sẽ thêm 299% sức mạnh từ mod của Equinox.
   • Điều này mang đến sát thương nhược điểm 174.5%, và tốc độ cộng thêm 69.8%.
  • Nếu sử dụng augment Peaceful Provocation , và đạt đến điểm boost, thì cộng thêm vào Provoke sẽ cao hơn, đến tận 80%.
   • Kết quả là sát thương nhược điểm 189.5% và tốc độ cộng thêm 75.8%.

See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên