FANDOM


Reflection mod tăng sát thương dội lại khi chắn đòn lúc channel lên kẻ tấn công.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +16% 2 C1
1 +32% 3 C1
2 +48% 4 C1
3 +64% 5 C2
4 +80% 6 C2
5 +96% 7 C3

Notes

  • Đượcthêm vào Update 10.0.
  • Reflection có thể kết hợp với mod hoặc kĩ năng có khả năng tự chắn đòn, như là Reflex GuardExalted Blade.
  • Do level scaling tăn lượng health của kẻ địch nhanh hơn so với damage của chúng, hiệu suất của mod này yêu hơn khi lên missions cấp độ cao.
  • Tấn công sát thương Magnetic b Magnetic có thể bị block và dội lại, nhưng procs sẽ vẫn rút năng lượng.
  • Không chặn được khả năng gây loạng choạng của Rollers.
  • Có thể chặn và dội lại Toxin b Toxin auras.[bug]

Gallery

Patch History

See also


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên