FANDOM


Được phát triển bởi Orokin để trở thành loài thú bảo vệ, một Kubrow không bao giờ đi xa khỏi chủ nhân mình. Trùng thành và vâng lời, Raksa trở thành những bảo vệ lý tưởng. Trang bị với bộ phát Shield để thêm sự phòng vệ, tiếng gầm hung tợn của chúng làm tê liệt mọi kẻ địch trong sự sợ hãi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên