FANDOM


Push & PullWarframe Augment Mod dành cho Metamorphosis của Equinox trong PvP làm cho kẻ địch trong 6m choáng váng khi ở dạng ngày, hoặc đánh gục chúng khi đang chuyển sang dạng đêm.

Chỉ số

Rank Stagger/Knockdown Radius Cost Conclave
0 1.5m 6 C5
1 3m 7 C5
2 4.5m 8 C8
3 6m 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000.
SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên