FANDOM


Provoked tăng sát thương Warframe gây ra khi đang bleedout.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +10% 4 C5
1 +20% 5 C5
2 +30% 6 C6
3 +40% 7 C6
4 +50% 8 C7
5 +60% 9 C7
6 +70% 10 C8
7 +80% 11 C8
8 +90% 12 C9
9 +100% 13 C9
10 +110% 14 C10

Ghi chú

  • Được thêm vào Update 10.0.
  • Ảnh hưởng tất cả sát thương nguồn từ bất kì Warframe dưới ảnh hưởng của mod.
    • Chỉ có thể sử dụng vũ khí phụ khi bị đánh ngã.
    • Ảnh hưởng đến rút máu của nội tại Undying Inaros khi hắn bất lực, cho phép hắn hồi phục nhanh hơn.
  • Đặc biệt hiệu qủa khi sử dụng kĩ năng có thể gây sát thương cho dù bị đánh ngã , như Antimatter Drop, Molecular Prime, World On Fire, Hallowed Ground, Etc.
  • Hoạt động đặc biệt tốt với Undying Will.

Gallery

Patch History

See also


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên