FANDOM


Prolonged Paralysis là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Paralysis của Valkyr; làm tăng thời gian choáng cho kĩ năng Paralysis, cũng như từ từ kéo chúng về phía cô.

Thông số

Cấp độ Thời lượng thêm Hao phí Conclave
0 50% 6 C5
1 100% 7 C5
2 150% 8 C8
3 200% 9 C10

Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua dược khi đạt cấp độ Partner của The Perrin Sequence, hoặc cấp độ Flawless của New Loka, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Thời gian tăng thêm ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Việc kéo kẻ địch lại gần không phải là tức thời.
  • Phạm vi kéo cơ bản là 5m và bị ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Những kẻ địch bị hút sẽ bị thiết lập Ground Finishers.

Ngoài lề

  • Lúc mới xuất hiện, Prolonged Paralysis làm kẻ địch dễ bị Finishers chứ không phải Ground Finishers. Điều này đã được thay đổi ở Update 15.5, và kết quả thu được là người chơi ít khi bị rơi ra khỏi bản đồ.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên