FANDOM


Physique là một Aura tăng 18% lượng Máu cơ bản.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +3% -2* C8
1 +6% -3* C8
2 +9% -4* C11
3 +12% -5* C14
4 +15% -6* C17
5 +18% -7* C20

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Lưu ý

  • Mod này chỉ tăng Số máu cơ bản cho team, Không phải tổng số máu.
    • So sánh với Vitality, mod tăng rất là ít máu.
    • Nhiều Warframe có chỉ số máu gốc là 75 hoặc 150, cho nên Physique sẽ chỉ tăng số máu đó lên được 13 hoặc 27.
  • Khi cả 4 người chơi trong team đều gắn mod, cả team sẽ được tăng 72% lượng máu cơ bản.
  • Bởi vì lượng máu được tăng là rất ít, chỉ nên dùng nếu như Warframe có Polarity ở slot Aura là Vazarin Pol và người chơi không có Rejuvenation để gắn vào.

Ngoài lề

  • Trước updateUpdate 12.0, Physique tăng 60% lượng máu ở rank cao nhất.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên