FANDOM


(Level Scaling)

Những địch thủ mà ta thấy trong game đều có cấp độ nhất định (level), cấp độ sẽ quyết định Máu , Giáp , Shield , Damage và kinh nghiệm nhận được , càng lên level cao hơn thì kẻ địch sẽ càng khỏe hơn và số lượng cộng dồn các chỉ số sau mỗi cấp cũng tăng cao

Máu

Được tính theo công thức

Máu hiện tại = Máu ban đầu * ( 1 + ( Cấp hiện tại - Cấp cơ bản )2 * 0,015)

Shield

Vòng bảo vệ được tính theo công thức

Shield hiện tại = Shield ban đầu * ( 1 + ( Cấp hiện tại - Cấp cơ bản )2 * 0.0075 )

Giáp

Giáp được tính theo công thức sau

Giáp hiện tại = Giáp ban đầu * ( 1 + ( Cấp hiện tại - Cấp cơ bản )1.75 * 0.005 )

Damage

Sát thương nhận được sẽ tính theo công thức sau

Damage hiện tại = Damage ban đầu * ( 1 + ( Cấp hiện tại - Cấp cơ bản )1.6 * 0.013 )

Lưu ý : Sát thương sẽ gấp 3 lần khi vào trong nhiệm vụ Nightmare hoặc Orokin void : tất cả các Tower 4

Thưởng kinh nghiệm

Kinh nghiệm (EXP) sẽ nhận theo công thức sau

EXP ban đầu = EXP cơ bản × ( 1 + ( Cấp hiện tạiCấp cơ bản )0.5  × 0.1425 )

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên