FANDOM


Peaceful ProvocationWarframe Augment Mod dành cho Equinox giúp tăng hiệu quả của Pacify & Provoke. Pacify chuyển đổi sát thương gây ra với Equinox và đồng minh thành một loại aura làm chậm kẻ địch lên đến 40%. Provoke chuyển đổi sát thương gây lên kẻ địch thành aura tăng 15% Power Strength.

Chỉ số

Rank Pacify Slow Effect Provoke Power Strength Cost Conclave
0 20% +6% 6 C5
1 30% +9% 7 C5
2 35% +12% 8 C8
3 40% +15% 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt được cấp độ Maxim của Arbiters of Hexis hoặc cấp độ Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Gây chậm tối đa của Pacify và Power Strength được cộng tối đa từ Provoke ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Sự chuyển đổi của Provoke là cộng thêm 2% Power Strength cho mỗi kẻ địch bị giết trong phạm vi của Provoke.
  • Lượng Power Strength công thêm tối đa từ Peaceful Provocation là 30%, mang đến tổng Power Strength được cộng vào tối đa từ cả Provoke and Peaceful Provocation lên tới 80%.
  • Lượng Power Strength tối đa cộng thêm từ Provoke được tính toán theo mối liên hệ với Power Strength của Equinox. Ví dụ như , Equinox với :
    • 140% Power Strength có thể cho (140% × 0.15) = 21% Power Strength cộng thêm.
    • 200% Power Strength có thể cho (200% × 0.15) = 30% Power Strength cộng thêm.
  • Sự chuyển đổi của Pacify là +1% chuyển động của kẻ địch và tốc độ đánh

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên