FANDOM


PacifyProvoke.png PacifyProvokeIcon.png
ENERGY
10
KEY
3
Pacify & Provoke
Trong Night Form giảm sát thương kẻ đich gần đó gây ra. Trong Day Form tăng Power Strength đồng mình bên cạnh.
Energy Drain Per Enemy: 1.5 / 1.25 / 1 / 0.5 s-1
Energy Drain Per Power: 5 / 4.33 / 3.66 / 3
Sức mạnh:

20% / 33% / 43% / 50% (giảm sát thương)

5% / 10% / 15% / 20% (power strength cộng thêm)

Thời gian:
Khoảng cách:10 / 12 / 14 / 16 m

 • Equinox phát ra một luồng gây tê liệt hoặc một aura nâng cao với bán kính 10 / 12 / 14 / 16 mét. Pacify & Provoke vẫn sẽ hoạt động vô thời hạn cho đến khi bị ngừng hoạt động bởi cast Metamorphosis, hoặc bởi vì hết năng lượng, hoặc ấn nút kĩ năng một lần nữa (mặc định 3).
 • Equinox sử dụng sử dụng các kĩ năng khác nhau tùy thuộc vào form hiện tại của nàng:

 • Night Equinox phát ra một aura gây tê liệt ảnh hưởng đến tất cả kẻ địch nằm trong phạm vi, giảm sát thương của chúng 20% / 33% / 43% / 50% khi càng gần Equinox. Khi Pacify đang hoạt động, 1.5 / 1.25 / 1 / 0.5 năng lượng bị rút mỗi giây với mỗi kẻ địch nằm trong phạm vi aura.
  • Sự giảm sát thương giảm theo khoảng cách.
   • Aura tự chia ra làm 4 aura "phụ", mỗi cái có cùng một bán kính.
   • Càng ở trong khu vực aura thì lượng giảm sát thương càng tăng, trong khi năm ngoài thì chỉ nhận nửa giá trị.
  • Giảm sát thương ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Giảm sát thương cho giá trị tối đa theo công thức sau dành cho Power Strength: Modified Damage Reduction = 1 − (1 − Damage Reduction) ÷ (1 + Power Strength). Với max Intensify, Equinox có thể giảm sát thương của kẻ địch lên tới 1 − (1 − 0.5) ÷ (1 + 0.3) = ~62% ở trong cùng vòng, và tới ~62% ÷ 2 = ~31% ở ngoài vòng với rank 3 Pacify.
  • Năng lượng rút với mỗi kẻ địch ảnh hưởng bởi Power Efficiency.
  • Energy Siphon không bị ngừng hoạt động khi kẻ địch ở trong aura của Pacify.
  • Năng lượng vẫn có thể nhận được từ quả cầu năng lượng, Rift Plane của Limbo, Trinity Energy Vampire, và Energy Restores khi kẻ địch ở trong vùng aura.
 • Kẻ địch ở trong phạm vi được đánh dấu bằng màu năng lượng của Equinox. Cường độ màu tỷ lệ với khoảng cách từ Equinox, kẻ địch gần nhất thì phát sáng nhất.

 • Day Equinox phát ra một aura nâng cao cho Equinox và tất cả các đồng mình Warframes trong khu vực thêm 5% / 10% / 15% / 20% Power Strength. Trong khi Provoke đang hoạt động, 5 / 4.33 / 3.66 / 3 năng lượng rút cho mỗi kĩ năng Warframe cast trong aura.
  • Không giống như Pacify, Power Strength cộng thêm không giảm theo khoảng cách
  • Power Strength cộng thêm ảnh hưởng bởi Power Strengthkhông thể quá 50% trừ khi dùng Peaceful Provocation.Power Strength cộng thêm từ aura Provoke có thể cộng dồn để lên đến mức tối đa.
  • Provoke, sau khi bị ảnh hưởng bởi sử dụng mod Power Strength , cộng dồn thêm với Power Strength cộng thêm khi áp dụng lên các kĩ năng khác (ví dụ với max Intensify, kĩ năng của Equinox sẽ nhận thêm 0.3 + 0.2 × 1.3 = 56% Power Strength khi cast trong khi rank 3 Provoke đang hoạt động).
  • In order to acquire the Power Strength bonus từ Provoke, đông minh chỉ cần cast kĩ năng của họ trong khi đang ở trong aura.
  • Năng lượng dùng mỗi kĩ năng ảnh hưởng bởi Power Efficiency.
  • Năng lượng dùng cộng thêm chỉ áp dụng khi kĩ năng được kích hoạt trong vòng aura, bao gồm cả kĩ năng của Equinox. Năng lượng dùng không áp dụng dành cho lượng năng lượng rút.
 • Trong khi đổi sang Night Form nó sẽ ngừng hoạt động Provoke, giáp và khiên cộng thêm từ Metamorphosis sẽ nhận thêm Power Strength. Như vậy, năng lượng dùng sẽ được áp dụng

 • Bán kính aura được xác định rõ ràng bằng sợi giống sóng năng lượng ở xung quang Equinox.
 • Trì hoãn mỗi lần cast 1.25 giây bị ảnh hưởng bởi Natural Talent.

PeacefulProvocation.png
Bài viết chính: Peaceful Provocation

Peaceful ProvocationWarframe Augment Mod dành cho Equinox giúp tăng hiệu quả của Pacify & Provoke. Pacify chuyển đổi sát thương gây ra với Equinox và đồng minh thành một loại aura làm chậm kẻ địch lên đến 40%. Provoke chuyển đổi sát thương gây lên kẻ địch thành aura tăng 15% Power Strength.

Chỉ số

Rank Pacify Slow Effect Provoke Power Strength Cost Conclave
0 20% +6% 6 C5
1 30% +9% 7 C5
2 35% +12% 8 C8
3 40% +15% 9 C10

Maximization Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration không tác dụng tích cực lên kĩ năng.
  • Bán kính aura giảm xuống 5.44 mét, và bán kinh aura "phụ" giảm 1.36 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng dùng để kích hoạt xuống 2.5 năng lượng năng lượng rút cho mỗi kẻ địch xuống 0.125 năng lượng mỗi giây.
  • Không anhe hưởng tiêu cực đến kĩ năng.
 • Maximized Power Range tăng bán kính aura lên 40 met, và bán kính aura "phụ" lên tới 10 meters.
  • Tăng sát thương kẻ địch lên tối đa 25%.
 • Maximized Power Strength giảm sát thương kẻ địch tối đa ~83.3% (trong aura), và tối thiểu là ~41.6% (ngoài aura).
  • Tăng lượng năng lượng dùng để kích hoạt kĩ năng lên 15.5 năng lượng và rút năng lượng mỗi kẻ địch 0.775 năng lượng mỗi giây.

 • Maximized Power Duration không ảnh hưởng tích cực lên kĩ năng.
  • Giảm bán kính aura xuống 5.44 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng kích hoạt kĩ năng xuống 2.5 năng lượng và năng lượng mỗi kĩ năng cast 0.75 năng lượng.
  • Không ảnh hưởng tiêu cực lên kĩ năng.
 • Maximized Power Range tăng bán kính aura lên 40 mét.
  • Giảm Power Strength cộng thêm 8%.
 • Maximized Power Strength tăng Power Strength cộng thêm 50%.
  • Tăng năng lượng kích hoạt kĩ năng 15.5 năng lượng và lượng năng lượng mỗi kĩ năng 4.65 năng lượng.
  • Nhớ răng với augemnt Peaceful Provocation, cộng thêm có thể tăng lên 80% Power Strength.

See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên