FANDOM


Overextended là một Corrupted mod tăng Power Range nhưng giảm Power Strength các kỹ năng của Warframe.

Thông số

Rank Power Range Power Strength Điểm Mod Conclave
0 +15% -10% 6 C8
1 +30% -20% 7 C8
2 +45% -30% 8 C11
3 +60% -40% 9 C14
4 +75% -50% 10 C17
5 +90% -60% 11 C20

Lưu ý

  • Những kỹ năng không bị ảnh hưởng từ Power Strength (Như Nyx ChaosLoki) sẽ hưởng lợi từ mod này nhiều nhất.
  • Khi dùng mod này ở rank 2 trở lên cho Nova, Molecular Prime sẽ bị đảo ngược tác dụng, thay vì làm chậm quái lại thì sẽ làm chúng tăng tốc độ.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Stretch, một mod thường cũng tăng Power Range.
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên