FANDOMPhiên bản nâng cấp của Archwing đầu tiên đã đưa bản thiết kế này lên một giới hạn mới.

Odonata Prime là phiên bản prime của Odonata Archwing với một vài chỉ số được nâng cấp.

Ngày ra mắt: 24 tháng 3, 2015

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
25000
GenericArchwingHarness
1
GenericArchwingWings
1
GenericArchwingSystems
1
OrokinCell64
1
Time: 36 hrs
Rush: Platinum64 50
Market Price: N/A Blueprint Price: N/A
Harness
Credits64
15000
Morphics64
1
Salvage64
1000
Rubedo64
300

Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25
Wings
Credits64
15000
AlloyPlate64
150
Neurode64
1
PolymerBundle64
150
Rubedo64
500
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25
Systems
Credits64
15000
ControlModule64
1
NeuralSensor64
1
Ferrite64
500
Plastids64
500
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25
Drop Locations

Blueprint Lith F1 Uncommon
Meso C2 Uncommon
Meso S1 Uncommon
Harness Lith K1 Common
Axi K1 Common
Axi T1 Common
Axi V4 Common
Wings Axi N1 Uncommon
Systems Lith F2 Common
Neo N3 Common
Axi V1 Common

Blueprint Lith F1 Uncommon
Meso C2 Uncommon
Meso S1 Uncommon
Harness Lith K1 Common
Axi K1 Common
Axi T1 Common
Axi V4 Common
Wings Axi N1 Uncommon
Systems Lith F2 Common
Neo N3 Common
Axi V1 Common

Blueprint Lith F1 Uncommon
Meso C2 Uncommon
Meso S1 Uncommon
Harness Lith K1 Common
Axi K1 Common
Axi T1 Common
Axi V4 Common
Wings Axi N1 Uncommon
Systems Lith F2 Common
Neo N3 Common
Axi V1 Common

Thông tin chung

So sánh:

 • Odonata Prime so sánh với Odonata
  • Máu cao hơn (400 vs. 300 unranked, 1200 vs. 900 maxranked).
  • Shields cao hơn (400 vs. 300 unranked, 1200 vs. 900 maxranked).
  • Tốc độ bay nhanh hơn (1.05 vs. 1.00).
  • Thêm một slot Naramon Pol polarity.

Ngoài lề

 • Odonata Prime là Archwing đầu tiên có phiên bản prime.
 • Odonata Prime là "Đôi cánh vàng" (Golden Wings) được nhắc đến trong Mag Prime Codex.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên