FANDOMCơ chế xây dựng Archwing này thích hợp cho việc dẫn đầu đợt tấn công lẫn phòng thủ cho bản thân.

Odonata Archwing đầu tiên mà Tenno đã chế tạo ra, người chơi có thể nhận được Archwing sau khi hoàn thành Quest The Archwing. Odonata có thể ngăn chặn các loạt đạn của kẻ thù từ phía xa, ngoài ra nó đồng thời thích hợp cho việc chiến đấu tầm xa.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
25000
GenericArchwingHarness
1
GenericArchwingWings
1
GenericArchwingSystems
1
ControlModule64
3
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 50
Market Price: N/A Blueprint Price: N/A
Harness
Credits64
15000
Morphics64
1
Ferrite64
1000
Rubedo64
300

Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25
Wings
Credits64
15000
AlloyPlate64
150
Neurode64
1
PolymerBundle64
150
Rubedo64
500
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25
Systems
Credits64
15000
ControlModule64
1
Morphics64
1
Salvage64
500
Circuits64
300
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25

Ngoài lề

  • Odonata là tên khoa học của họ côn trùng ăn thịt như châu chấu và chuồn chuồn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên