FANDOM


Áo giáp của sự sống mang tên Oberon Feyarch. Gói skin được lấy cảm hứng từ khu rừng này bao gồm Oberon, Paris và Ack & Brunt.

—Miêu tả trong game

Oberon Feyarch Collection là gói Deluxe Skin xuất hiện ở Update 18.7. Nó bao gồm:

Cách kiếm

Oberon Feyarch Collection có thể mua ở trong Market với giá 245‍ Platinum64

Ghi chú

  • Tuy Feyarch Skin có thể mua lẻ với 165‍ Platinum64, Skin Danaus và Dryad chỉ có ở trong gói này, và không thể mua lẻ.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên